page contents

Fekaalivedu imuautoga

  • fekaalivedu

Hind koos operaatoriga

Baashind (€/h)
45
Sõidutund (€/h)
45
Linnaväline sõit (€/ km)
1,3
Kommentaar
Baashinnale lisandub reoveejäätmete jm. jäätmete purgimise tasu vastavalt vee-ettevõtete või prügila hinnakirjale. HInd kujuneb vastavalt jäätmete liigist, saategrupist, kogusest ja mahapaneku asukohast (purgla või prügila).
* Kõik hinnad on ilma käibemaksuta.

Fekaalivedu fekaaliauto ehk imuautoga (paakauto), mille paagi maht on 10m3.

  • Settekaevude tühjendamine – fekaalivedu
  • Septikute tühjendamine ja puhastus
  • Kogumispaakide tühjendamine
  • Kanalisatsioonikaevude tühjendamine
  • Meie auto veab ainult vedelaid mittemürgiseid olme- ja tööstuslike jäätmeteid
  • Imuvooliku d=100mm
  • Imuvooliku üleminek d=75mm

Tallinna linnast pärinevat reovett on lubatud purgida alates 01.01.2016 ainult kahte selleks ettenähtud purgimiskohta: Raba tänava  ja Paljasaare tee purglatesse. Lisaks on lubatud Paljassaare tee purglasse purgida: Keila valla, Kiili valla, Rae valla ja Harku valla reovett.

Teistest piirkondadest pärinevat reovett tuleb purgida piirkonna enda vee-ettevõtte purglasse.

Meie omame kokkuleppeid piirkondliku reovee purgimiseks: Tallinnas, Sakus, Suurupis, Viimsis, Kosel ja Keila linnas

Get Directions

Menu