Rentnik: (ettevõtte nimi)

Andmete edastaja ees- ja perekonnanimi:

Andmete edastaja telefoninumber:

E-posti aadress:

Kas renditaval tehnikal töötate ise?
jaheivahel jah

Masina/ lisaseade nimetus koos margiga:

Masina/ lisaseade asukoht:

Masina mototunnid andmete edastuse hetkel:

Kas masinal esineb probleeme? jahei

Kui jah, siis milliseid probleeme?

Kas masinat on objektil määritud? jaheiei tea

Kas masinat on objektil remonditud? jaheiei tea

Kui remonditi, siis mida tehti:

Kas rent jätkub? jahei

Kui jätkub, siis millal on eeldatav rendi lõpp?


Menu