Category archive: fekaalitakso

Fekaalivedu, kuivkäimlate ja septikute tühjendamine

Fekaalivedu fekaaliauto ehk imuautoga (paakauto), mille paagi maht on 10m3.

  • Settekaevude tühjendamine – fekaalivedu
  • Septikute tühjendamine ja puhastus
  • Kuivkäimlate tühjendamine
  • Kanalisatsioonikaevude tühjendamine

Kogumispaakide tühjendamise hind sõltub objekti asukohast. 

Tühjendamise hinnale lisandub reoveejäätmete purgimise tasu vastavalt vee-ettevõtete hinnakirjale, sõltuvalt jäätmete saategrupist,

Menu