Rentimine

1. Rendi aluseks on kliendileping, mille allkirjastab allkirjaõiguslik isik. Lepingu lisana kinnitatakse volitatud isikute nimekiri.

2. Rendi vormistamine ja seadmete vastuvõtt. Seadmeid vastuvõttev isik peab esitama isikut tõendava dokumendi. Kui seadmed võtab vastu allkirjaõiguseta isik, peab ta esitama volikirja, mis annab isikule õiguse Multivara OÜ-lt seadmeid vastu võtta.

Kiiremaks asjaajamiseks palume teil lepingud ja volikirjad enne soovitud rendiperioodi meie kontorisse toimetada.
Juhime teie tähelepanu asjaolule, et Multivara OÜ jätab endale õiguse nõuda tagatisraha tasumist.

Tagatisraha tagastatakse peale masinate tagasi tootmist ning lepinguliste kohustuste täitmist.

Tutvu meie renditingimustega:

Menu