Category archive: Kallur-multilift 8t. kandevõime(ÜT)sisaldab 25km/h

Kallurveod ja materjali müük

Kallurveod ja puistematerjali materjali müük ning utiliseerimine

Osutame kallurvedusid nii teenustööna, kui koos puistematerjalide müügiga.

Vahendame erinavaid saadaolevaid puistematerjale: freesasfalt, killustik, ehitusliiv, täiteliiv, kruus, muld, kompostmuld, täitepinnas jne ning utiliseerime äravedamist vajava materjali.

INFO

Menu