Fekaalivedu fekaaliauto ehk imuautoga (paakauto), mille paagi maht on 10m3.

  • Settekaevude tühjendamine – fekaalivedu
  • Septikute tühjendamine ja puhastus
  • Kuivkäimlate tühjendamine
  • Kanalisatsioonikaevude tühjendamine

Kogumispaakide tühjendamist pakume hinnakirja alusel, kus on väljatoodud masinate tunnihinded. Teenuse maksumus sõltub paagi asukohast. 

Transpordi hinnale lisandub reoveejäätmete purgimise tasu vastavalt vee-ettevõtete hinnakirjale, sõltuvalt jäätmete saategrupist, jäätmete kogusest ja mahapaneku asukohast.

Tallinna linnast pärinevat reovett on lubatud purgida alates 01.01.2016 ainult kahte selleks ettenähtud purgimiskohta: Raba tänava  ja Paljasaare tee purglatesse. Lisaks on lubatud Paljassaare tee purglasse purgida: Keila valla, Kiili valla, Rae valla ja Harku valla reovett.

Teistest piirkondadest pärinevat reovett tuleb purgida piirkonna enda vee-ettevõtte purglasse.

Meie omame kokkuleppeid piirkondliku reovee purgimiseks: Tallinnas, Sakus, Suurupis, Viimsis, Kosel ja Keila linnas

Center map
Traffic
Bicycling
Transit
Get Directions

Meie auto veab ainult vedelaid mittemürgiseid olme- ja tööstuslike jäätmeid

 

Menu