Rentnik: (ettevõtte nimi)*

Andmete edastaja ees- ja perekonnanimi:*

Andmete edastaja telefoninumber:*

E-posti aadress:*

Kas renditaval tehnikal töötate ise? *
jaheivahel jah

Masina/ lisaseade nimetus koos margiga:*

Masina/ lisaseade asukoht:*

Masina mototunnid andmete edastuse hetkel:

Kas masinal esineb probleeme?* jahei

Kui jah, siis milliseid probleeme?

Kas masinat on objektil määritud?* jaheiei tea

Kas masinat on objektil remonditud?* jaheiei tea

Kui remonditi, siis mida tehti:

Kas rent jätkub? jahei

Kui jätkub, siis millal on eeldatav rendi lõpp?

SAADA PILDID

Menu