Juhita rendi andmed

  Tärniga märgitud väljad on kohustuslikud

  KONTAKTANDMED

  Rentnik: (ettevõtte nimi)*

  Andmete edastaja ees- ja perekonnanimi:*

  Andmete edastaja telefoninumber:*

  E-posti aadress:*

  Kas renditaval tehnikal töötate ise? *
  jaheivahel jah

  Andmete kuupäev, mille kohta andmeid edastatakse:*

  RENDITAV MASIN/ LISASEADE

  Masina/ lisaseade nimetus koos margiga:*

  Masina/ lisaseade asukoht:*

  Masina mototunnid andmete edastuse hetkel:

  MURED MASINAGA

  Kas masinal esineb tehnilisi probleeme?* jahei

  Kui jah, siis milliseid probleeme?

  MASINA REMONT/ HOOLDUS OBJEKTIL

  Kas masinat on objektil määritud?* jaheiei tea

  Kas masinat on objektil remonditud?* jaheiei tea

  Kui remonditi, siis mida tehti:

  MASINA/ LISASEADME VIGASTUSED:

  Palume fikseerida kõik vigastused, mis olid masinal objektile saabudes:

  PILDID VIGASTUSTEST MASINA/ LISASEADE SAABUMISEL:

  Kas teie rendiperioodi ajal on tekkinud uusi vigastusi?

  Uute vigastuste olemasolul palume neid kirjeldada:

  PILDID UUTEST VIGASUSTEST:

  RENDI JÄTKUMINE

  Kas rent jätkub? jahei

  Kui jätkub, siis millal on eeldatav rendi lõpp?

  ETTEPANEKUD/ MÄRKUSED/ TAGASISIDE

  PILDID MASINAST/ SALONGIST/ LISAVARUSTUSEST/ KÜTUSEPAAGI OSUTIST/ MOTOTUNNILUGEJAST:

  Menu