Juhita rendi andmed

Tärniga märgitud väljad on kohustuslikud

KONTAKTANDMED

Rentnik: (ettevõtte nimi)*

Andmete edastaja ees- ja perekonnanimi:*

Andmete edastaja telefoninumber:*

E-posti aadress:*

Kas renditaval tehnikal töötate ise? *
jaheivahel jah

Andmete kuupäev, mille kohta andmeid edastatakse:*

RENDITAV MASIN/ LISASEADE

Masina/ lisaseade nimetus koos margiga:*

Masina/ lisaseade asukoht:*

Masina mototunnid andmete edastuse hetkel:

MURED MASINAGA

Kas masinal esineb tehnilisi probleeme?* jahei

Kui jah, siis milliseid probleeme?

MASINA REMONT/ HOOLDUS OBJEKTIL

Kas masinat on objektil määritud?* jaheiei tea

Kas masinat on objektil remonditud?* jaheiei tea

Kui remonditi, siis mida tehti:

MASINA/ LISASEADME VIGASTUSED:

Palume fikseerida kõik vigastused, mis olid masinal objektile saabudes:

PILDID VIGASTUSTEST MASINA/ LISASEADE SAABUMISEL:

Kas teie rendiperioodi ajal on tekkinud uusi vigastusi?

Uute vigastuste olemasolul palume neid kirjeldada:

PILDID UUTEST VIGASUSTEST:

RENDI JÄTKUMINE

Kas rent jätkub? jahei

Kui jätkub, siis millal on eeldatav rendi lõpp?

ETTEPANEKUD/ MÄRKUSED/ TAGASISIDE

PILDID MASINAST/ SALONGIST/ LISAVARUSTUSEST/ KÜTUSEPAAGI OSUTIST/ MOTOTUNNILUGEJAST:

Menu