Operaatorite admed

  ISIKUANDMED
  Nimi (nõutav):
  E-post: (nõutav)

  PILDID

  Pildid töövahendist, lisaseadmetest, objektist jne:

  Pildid dokumentidest: saatelehest, kütusetšekist:

  AJALISED ANDMED:
  Kuupäev:

  Töö algus: Töö lõpp:

  Tunnid kokku:

  TÖÖVAHEND:
  Tööks kasutatud mehhanism:

  Kilometraaž/ mototunnid:

  Töö alguses:
  Töö lõpus:

  Lisaseadmed, mis olid masinaga kaasas

  Kui kasutasid hüdrovasarat, siis mitu tundi?:

  MURED TÖÖVAHENDIGA
  Kas töövahenditel esines tehnilisi probleeme, mis vajavad lahendamist:
  jahei
  Keda teavitasid, kui esines tehnilisi probleeme:

  MASINA PROBLEEMIDE KIRJELDUS:

  KÜTUS:
  Kütuse jääk tööpäeva alguses:
  Kütuse jääk tööpäeva lõpus:
  Juurde tangitud kütus:
  Mis on masina keskmine kütusekulu:
  Kus kütust tangiti?: baasistanklasobjektil

  OBJEKT:
  Klient:

  Objekt:

  Töökirjeldus:

  Kas objektil oli veel Multivara tehnikat? Kui jah, siis märkida milline:

  MÄRKUSED OBJEKTI KOHTA/ JUHTUMID OBJEKTIL:

  Menu