Operaatorite admed

ISIKUANDMED
Nimi (nõutav):
E-post: (nõutav)

PILDID

Pildid töövahendist, lisaseadmetest, objektist jne:

Pildid dokumentidest: saatelehest, kütusetšekist:

AJALISED ANDMED:
Kuupäev:

Töö algus: Töö lõpp:

Tunnid kokku:

TÖÖVAHEND:
Tööks kasutatud mehhanism:

Kilometraaž/ mototunnid:

Töö alguses:
Töö lõpus:

Lisaseadmed, mis olid masinaga kaasas

Kui kasutasid hüdrovasarat, siis mitu tundi?:

MURED TÖÖVAHENDIGA
Kas töövahenditel esines tehnilisi probleeme, mis vajavad lahendamist:
jahei
Keda teavitasid, kui esines tehnilisi probleeme:

MASINA PROBLEEMIDE KIRJELDUS:

KÜTUS:
Kütuse jääk tööpäeva alguses:
Kütuse jääk tööpäeva lõpus:
Juurde tangitud kütus:
Mis on masina keskmine kütusekulu:
Kus kütust tangiti?: baasistanklasobjektil

OBJEKT:
Klient:

Objekt:

Töökirjeldus:

Kas objektil oli veel Multivara tehnikat? Kui jah, siis märkida milline:

MÄRKUSED OBJEKTI KOHTA/ JUHTUMID OBJEKTIL:

Menu