Töömeeste tööde raporteerimine:

  KONTAKTANDMED:

  Sinu nimi:

  E-post:

  TÖÖ ASUKOHT:

  AJALISED ANDMED:

  Kuupäev:

  Töö algus: Töö lõpp:

  Tunnid kokku:

  TEOSTATUD TÖÖ

  Kes töö andis?

  TÄHELEPANEKUD, MÄRKUSED

  PILDID

  Menu