Andmed:
[uacf7-row][uacf7-col col:3] Sinu nimi [/uacf7-col][uacf7-col col:3] E-post [/uacf7-col][uacf7-col col:3] Telefon [/uacf7-col][uacf7-col col:3] [/uacf7-col][/uacf7-row]

AJALISED ANDMED:
Kuupäev:
Töö algus: Töö lõpp: Tunnid kokku:

TÖÖVAHENDITE ANDMED, PROBLEEM ISE ja LAHENDUS
Masin/ remondis seade nimetus:
Masin, mida remondib,mototunnid:
Probleem, küsimus, mida lahendada:
Töökirjeldus, probleemi lahendus, remondikäik:

TÖÖKS KASUTUD VARUOSAD JA MATERJALID:
LAOST MATERJAL/ VARUOSAD

Materjali, abivahendi kood, kui võtab laost:
Ühikud, palju materjali kulus:

MUJALT SAADUD MATERJAL/ VARUOSAD

Kas töövahenditel esines tehnilisi probleeme, mis vajavad lahendamist: jahei
Keda teavitasid, kui esines tehnilisi probleeme:
MÄRKUSED TÖÖVAHENDITE KOHTA:

KÜTUS:
Kütuse jääk tööpäeva alguses:
Kütuse jääk tööpäeva lõpus:
Juurde tangitud kütus:
Mis on masina keskmine kütusekulu:
Kus kütust tangiti?: baasistanklasobjektil

OBJEKT:
Klient:

Objekt:

Töökirjeldus:

Kas objektil oli veel Multivara tehnikat? Kui jah, siis märkida milline:

Kui vedasid tehnikat, siis märgi mitu korda sa tehnikat kokku peale ja maha ajasid:

MÄRKUSED OBJEKTI KOHTA/ JUHTUMID OBJEKTIL:

PILDID

Pildid töövahendist, lisaseadmetest, objektist jne:

Pildid dokumentidest: saatelehest, kütusetšekist:

Menu