MASINA TAGASTAMISE AKT

  KONTAKTANDMED
  Rentnik (ettevõtte nimi):

  Rentniku esindaja ees- ja perekonnanimi:

  Teie telefoninumber:

  Teie e-posti aadress:

  MASINA ASUKOHT
  Masin/ lisaseade/ lisaseaded töötasid aadressil:

  MASINA TAGASTAMINE
  Tagastatava masina nimetus koos margi ja mudeliga*:

  Tagastatavate lisadede loetelu*:

  Masina tagastamise kuupäev*:

  Masina elektroonilise tunnilugeja näit (juhul, kui on olemas):

  Masina mehaanilise tunnilugeja näit (juhul, kui on olemas):

  Kas masin koos lisadega läks teie juuresolekul treilerile? jahei
  Märkus:

  Loetle vigastused, mis masinale/ lisadele tekkisid teie rendiperioodil:

  KONTROLL NIMEKIRI:

  1. Kas masin väljast oli tagastades puhas? jaheinii ja naa

  2. Märkus:
  3. Kas masina salong oli tagastades puhas? jaheinii ja naa

  4. Märkus:
  5. Kas masina paak oli tagastamisel täis tangitud? jaheipaak poolik

  6. Palume kütusepaagi näidikust pilti: LISAINVENTARI OLEMASOLU: Kas masinaga kaasas olnud lisainventar on alles? jaheiosaliselt Masinasse olime kaasas pannud: tulekustuti, määrdeprits, määrdetuub, vilkur, kullinokad, puhastuspaber ja puhastussprei. Hüdrovasaraga masina korral on kaasas eraldi määrdeprits vasarale koos varu tuubidega. Kui loetelust on midagi puudu, siis palun nimetage need: PILDID MASINAST; Kas masinast, lisadest ja lisavarustusest pildid on tagastamisel tehtud? jahei Hea klient, üks pilt on rohkem kui 1000 sõna, kui peaks meil tekkima küsimusi, mis seisus masina tagastasite, siis saame piltidest vastused. Võimalusel saada palun meile tehtud pildid e-posti aadressil: juhita@multivara.ee või säilita pilte kuni teenuse eest lõpparve tasumiseni. KOMMENTAARID, MÄRKUSED MASINA KOHTA: LOE LÄBI KA MEELESPEA MASINA TAGASTAJALE:
   1. Veendu, et tagastatav masin on treilerile peale võtmiseks puhas.

   2. * Nõutud väli

  Menu