Purgimisteenus ehk reovee ja olmevee äravedu

Purgimisteenus on heitvee tekkekohast väljapumpamine, äravedamine ning ühiskanalisatsiooni purgimiskohta väljalaskmine. Heitvee maha panek ehk purgimine on survepesu-imuautode ja imuautode ehk fekaaliveo (fekaalivedu) teenuse osutamise osa.

Heitvee kohtkäitluse viisidest on lubatud üksnes heitvee kogumine veetihedatesse kogumismahutitesse ja sellele järgnev väljavedu purgimiskohta. (Vabariigi Valitsuse 31. juuli 2001. a määrus nr 269 Heitvee veekogusse või pinnasesse juhtimise kord; Tallinna Linnavolikogu 5. oktoobri 2000. a. määrus nr 37 Heitvee kohtkäitluse ja äraveo eeskirja kinnitamine.)

Reovee vastuvõtt purgimiskohas on maksustatud vastavalt piirkonna vee-ettevõtte kogumisala kanalisatsiooni tariifile.

Tallinna linnast pärinevat reovett on lubatud purgida alates 01.01.2016 ainult kahte selleks ettenähtud purgimiskohta: Raba tänava  ja Paljasaare tee purglatesse. Lisaks on lubatud Paljassaare tee purglasse purgida: Keila valla, Kiili valla, Rae valla ja Harku valla reovett.

Teistest piirkondadest pärinevat reovett tuleb purgida piirkonna enda vee-ettevõtte purglasse.

Meie omame kokkuleppeid piirkondliku reovee purgimiseks: Tallinnas, Sakus, Viimsis ja Keila linnas

Keila, 76603 Harju maakond, Eesti

Kose, 75101 Harju maakond, Eesti

76907 Harju maakond, Eesti

Saku, 75501 Harju maakond, Eesti

Uusküla, 74114 Harju maakond, Eesti

10313 Tallinn, Eesti

10917 Tallinn, Eesti

INFO JA TELLIMINE: 5663 3900 või e-post: rent@multivara.ee

Menu